Tags : "ifo"

news image

Phát hành fork khai thác trước (IFO) - cách mới và hợp thời để huy động vốn dự án mã hóa

ICO

17/11/2017

2408

Theo trang web chính thức của nó, SBTC sẽ mở rộng quy mô khối của nó lên 8 megabyte với các hợp đồng thông minh và lightning network

Xem thêm