Tags : "hop-dong-thong-minh-la-gi"

news image

Hợp đồng thông minh là gì?

Ethereum

01/05/2017

3909

Hợp đồng thông minh là gì? Hay smart contract là gì?

Xem thêm