Tags : "exchange"

news image

BTCChina, Huobi, OKCoin đối mặt với xử phạt hành chính ở Trung Quốc

Bitcoin

10/05/2017

2107

Các sàn giao dịch Bitcoin của Trung Quốc nổi bật sẽ chuẩn bị phải đối mặt với "các hình phạt hành chính" do các hành vi vi phạm quy tắc trước đó.

Xem thêm