Tags : "ebay"

news image

Phó Chủ tịch eBay nói rằng họ "đang nghiêm túc xem xét" tích hợp Bitcoin

Bitcoin

15/12/2017

1742

eBay, nền tảng thương mại điện tử trị giá 39 tỷ USD đang nghiêm túc xem xét việc tích hợp Bitcoin vào nền tảng của nó như một phương thức thanh toán

Xem thêm