Tags : "du-doan-ve-ethereum"

news image

Dự đoán mức giá $100 cho Token Ether của Ethereum

Altcoin

03/05/2017

1839

Giá của Ether (đơn vị tiền tệ trong Ethereum) tăng nhanh chóng từ 65% vào tháng $4 đến $80, nhưng các nhà phân tích ngay lập tức đã dự báo rằng nó có thể sớm vượt qua mức $100

Xem thêm