Tags : "decentralized-exchanges"

news image

Các sàn giao dịch phân tán làm thế nào để khiến Bitcoin trở nên linh hoạt hơn

Bitcoin

29/09/2017

1623

Các sàn giao dịch phân tán sử dụng công nghệ ngang hàng (P2P) để bỏ qua sự có mặt của một nhà cung cấp dịch vụ giao dịch trung gian

Xem thêm