Tags : "danh-gia-chi-tiet-ve-polkadot-lieu-co-tiem-nang-dau-tu"

news image

Đánh giá chi tiết về Polkadot, liệu có tiềm năng đầu tư?-P1

Polkadot

26/04/2022

818

Polkadot (DOT) là một nền tảng Blockchain Layer 1, sử dụng công nghệ đa chuỗi (multi-chain) không đồng nhất và có khả năng mở rộng cao.

Xem thêm
news image

Đánh giá chi tiết về Polkadot, liệu có tiềm năng đầu tư?-P2

Polkadot

26/04/2022

669

Đánh giá chi tiết về Polkadot, liệu có tiềm năng đầu tư?-P2

Xem thêm