Tags : "crowdsale"

news image

ICO đã huy động 2 tỉ USD trong năm nay - chủ yếu từ bán tư nhân

ICO

21/02/2018

1922

2 tỷ USD đã được huy động, đặt năm 2018 lên con đường thoải mái vượt qua con số 5.7 tỷ USD năm 2017.

Xem thêm