Tags : "cong-nghe-thu-nghiem"

news image

Litecoin đang thổi hồn cho công nghệ thử nghiệm tiên tiến nhất của Bitcoin

Altcoin

08/05/2017

1919

Với việc kích hoạt Segregated Witness (SegWit) đang tạo cảm hứng cho các nhà phát triển dành cho mạng lưới litecoin nhỏ hơn một cơ hội thứ hai.

Xem thêm