Tags : "coinflip"

news image

Máy ATM của CoinFlip chỉ hỗ trợ BTC, không chấp nhận Bitcoin Cash

Bitcoin

30/07/2017

2008

CoinFlip, công ty ATM Bitcoin, đã đưa ra một bức thư công khai thông báo cho người dùng biết rằng họ sẽ không hỗ trợ Bitcoin Cash

Xem thêm