Tags : "cobra-bitcoin"

news image

Trường hợp của 'Cobra Bitcoin': Nhân vật giấu mặt với rất nhiều sức mạnh

Bitcoin

07/03/2018

2043

Cobra lần đầu tiên được giới thiệu trong bản cập nhật Github cách đây ba năm với tư cách là đồng sở hữu Bitcoin.org.

Xem thêm