Tags : "chia-tach-bitcoin"

news image

Đừng lo lắng về sự chia tách,sẽ chỉ có một Bitcoin

Bitcoin

11/10/2017

2531

Đã có một sự hoảng loạn gần đây đối với các "fork" khác nhau của mạng lưới Bitcoin

Xem thêm