Tags : "chia-tach-bitcoin"

news image

Đừng lo lắng về sự chia tách,sẽ chỉ có một Bitcoin

Bitcoin

10/10/2017

2147

Đã có một sự hoảng loạn gần đây đối với các "fork" khác nhau của mạng lưới Bitcoin

Xem thêm