Tags : "cardano-vasil-hard-fork"

news image

Cardano Vasil hard fork

CARDANO

20/07/2022

830

Sự kiện Vasil hard fork có các cập nhật quan trọng sẽ được triển khai trên Cardano và nền tảng smart contract Plutus.

Xem thêm