Tags : "cach-mang-cong-nghiep-21"

news image

Cách mạng công nghiệp 2.1: Làm thế nào Blockchain có thể hoàn thành những gì Internet bắt đầu

Công nghệ blockchain

03/10/2017

1821

Mọi người thường mắc phải sai lầm khi nghĩ rằng Cuộc cách mạng công nghiệp là một hiện tượng tự diễn ra cùng một lúc trên toàn thế giới

Xem thêm