Tags : "cac-du-an-dau-gia-thanh-cong-tren-polkadot-phan-1"

news image

CÁC DỰ ÁN ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG TRÊN POLKADOT PHẦN 1

Polkadot

04/07/2022

540

Relay Chain có thể hỗ trợ ước tính khoảng 100 đến 250 parachains.

Xem thêm