Tags : "ca-voi-bitcoin"

news image

Cá voi và cá voi sát thủ: Những kẻ thao túng lớn của Bitcoin

Bitcoin

11/12/2017

3139

Đây là những con cá voi của Bitcoin và theo Bloomberg, chỉ có khoảng 1.000 người có thể sở hữu khoảng 40% tổng số Bitcoin hiện có

Xem thêm