Tags : "byzantine"

news image

Hard fork đầu tiên Byzantine của Metropolis Ethereum đã xuất hiện

Altcoin

18/09/2017

1742

Ethereum Foundation và các nhà phát triển khác trong cộng đồng phát triển nguồn mở của Ethereum đã sẵn sàng đưa ra giai đoạn đầu tiên

Xem thêm