Tags : "burger-king-chap-nhan-bitcoin"

news image

Burger King chấp nhận Bitcoin ở Nga mùa hè này

Bitcoin

28/06/2017

1681

Các nhà hàng Burger King ở Nga đang bắt đầu chấp nhận Bitcoin như một phương thức thanh toán vào mùa hè này, theo báo cáo vào thứ Tư

Xem thêm