Tags : "bread"

news image

Giáng sinh này ví da thông thường bị thế chỗ bởi ví kỹ thuật số

Công nghệ blockchain

19/12/2017

1972

Doanh thu của ví da, một món quà phổ biến trong mùa lễ hội đang giảm. Người mua hàng quan tâm nhiều hơn đến ví điện tử để lưu trữ số tiền mã hóa và token ngày càng nhiều của họ.

Xem thêm