Tags : "bitmex"

news image

Sàn giao dịch BitMEX tham gia vào phe đối lập với SegWit2x, xác nhận không hỗ trợ

Bitcoin

14/10/2017

2153

Sàn giao dịch Bitcoin Mexico BitMEX đã nói nó sẽ không hỗ trợ SegWit2x "ngay cả khi chuỗi SegWit2x có phần lớn hashrate."

Xem thêm