Tags : "bitcoincom"

news image

CoinMarketCap lặng lẽ loại bỏ Bitcoin.com khỏi trang BTC của nó

Bitcoin

07/05/2018

1229

Trang web theo dõi giá tiền điện tử lớn CoinMarketCap (CMC) đã xóa trang web Bitcoin.com khỏi trang Bitcoin (BTC) của nó.

Xem thêm