Tags : "bitcoin-whale"

news image

“Những con cá voi” Bitcoin và cách họ tạo ra những đợt sóng trên thị trường

Bitcoin

31/07/2017

2997

Đôi khi sự sụt giảm lớn của giá bitcoin xuất hiện, những thương nhân được gọi là “bitcoin whale” - "những con cá voi bitcoin"

Xem thêm