Tags : "bitcoin-unlimited"

news image

Hội nghị Tầm nhìn của Satoshi năm 2018 hướng tới Nhật Bản

Altcoin

30/01/2018

2032

Tháng 3 tại Tokyo các nhà phát triển và những người đam mê Bitcoin Cash (BCH) thuộc phạm vi rộng lớn sẽ tham dự Hội nghị Tầm nhìn của Satoshi.

Xem thêm