Tags : "bitcoin-o-thuy-si"

news image

Thụy Sĩ cấp giấy phép AML / KYC đầu tiên cho công ty Bitcoin

Bitcoin

20/10/2017

2078

Cổng thanh toán Payment21 đã trở thành công ty Bitcoin đầu tiên đạt được sự tuân thủ đầy đủ quy định từ cơ quan quản lý tài chính của Thụy Sĩ

Xem thêm