Tags : "bitcoin-hashrate"

news image

Hashrate của mạng lưới Bitcoin vượt qua 6 Exahash

Bitcoin

06/07/2017

2554

Vào hồi tháng Năm, Bitcoin.com báo cáo về việc hashrate của mạng lưới Bitcoin vượt qua 4 exahash trên một giây

Xem thêm