Tags : "bitcoin-core"

news image

Bitcoin Core 0.15.0 được phát hành có những đổi mới gì?

Bitcoin

16/09/2017

2705

Hôm nay đánh dấu ngày phát hành chính thức của Bitcoin Core 0.15.0, thế hệ thứ mười lăm của client phần mềm gốc của Bitcoin

Xem thêm