Tags : "bitcoin-atm"

news image

Coinsource lắp đặt 14 máy mới tại New York

Bitcoin

28/04/2017

2044

New York đã trở thành thị trường thứ hai của công ty Bitcoin ATM (BTM) Coinsource sau khi hãng lắp đặt thêm 14 máy để đưa tổng số máy tại Mỹ lên đến con số 100.

Xem thêm