Tags : "bip148"

news image

Hướng dẫn cho người mới tham gia Bitcoin an toàn vượt qua BIP148 UASF

Bitcoin

01/06/2017

1309

Có khả năng Bitcoin sẽ trải qua một sự chia tách chuỗi vào ngày 1 tháng 8

Xem thêm