Tags : "b2x"

news image

B2X hay không B2X: Các sàn giao dịch sẽ niêm yết SegWit2x Coin như thế nào

Bitcoin

29/10/2017

2717

SegWit2x hard fork đang đến gần hơn từng ngày

Xem thêm