Tags : "atomic-swap-tien-ma-hoa"

news image

Decred bổ sung hỗ trợ atomic swap cho giao dịch tiền mã hóa không qua sàn giao dịch

Altcoin

22/09/2017

1987

Decred đang công bố hỗ trợ atomic swap (hoán đổi nguyên tử) trên chuỗi, cho phép những người nắm giữ tiền mã hóa

Xem thêm