Tags : "xo-so-blockchain"

news image

TrueFlip: xổ số của thế giới tiền ảo

Trueflip

29/06/2017

1983

TrueFlip là loại xổ số Blockchain nổi tiếng quốc tế, với cơ chế thanh toán tức thời, mã nguồn mở và quỹ tiền thưởng minh bạch

Xem thêm