Tags : "tan-cong-lap-lai-cua-bitcoin"

news image

SegWit2X và việc bảo vệ lặp lại đang gây tranh cãi

Bitcoin

24/09/2017

2159

Tháng 11 sắp tới, những người ký kết còn lại của "Hiệp định New York" (NYA) dự định triển khai hard fork "SegWit2X"

Xem thêm