Tags : "stripe"

news image

Người sáng lập Stripe thảo luận về quyết định từ bỏ dịch vụ thanh toán BTC

Bitcoin

02/06/2018

2750

Những người đồng sáng lập Stripe - John và Patrick Collison đã chia sẻ quan điểm về bitcoin và thị trường tiền điện tử.

Xem thêm