Tags : "phan-tich-du-lieu-on-chain-giai-ma-su-kien-mat-peg-cua-terra-usd-phan-3"

news image

Phân tích dữ liệu On-Chain: Giải mã sự kiện mất peg của Terra USD ( Phần 3)

BÁO CÁO

22/06/2022

1126

Với độ lớn về mặt hậu quả tài chính và tâm lý của sự kiện UST de-peg, rất nhiều câu chuyện về “điều gì đã xảy ra” xuất hiện ngập tràn trên Internet.

Xem thêm