Tags : "parachain-auctions"

news image

Tìm hiểu về Polkadot Parachain Auctions

Polkadot

05/05/2022

576

Parachain Auctions cung cấp một cơ chế phân phối các parachain slots ở Kusama và Polkadot cho các dự án phù hợp nhất.

Xem thêm