Tags : "gui-2-lan-bitcoin"

news image

Thực hiện gửi hai lần Bitcoin và cách thức nó hoạt động

Bitcoin

10/05/2017

4173

Gửi hai lần (double spend) là khi hai giao dịch khác nhau được gửi vào mạng lưới Bitcoin đang cố gắng gửi cùng một số dư tài khoản

Xem thêm