Tags : "coingeek"

news image

Nchain & Coingeek tiết lộ sáng kiến ​​‘Miners Choice’ cho giới hạn đầu ra và lệ phí BCH

Altcoin

07/06/2018

6703

Coingeek và Nchain đã bắt đầu một sáng kiến ​​được gọi là 'Miners Choice' nhằm giảm phí khai thác đối với một số giao dịch bằng 0 trong khi cũng loại bỏ giới hạn đầu ra.

Xem thêm