Tags : "bitcoin-la-gi"

news image

Bitcoin là gì?

Bitcoin

30/04/2017

5186

Bitcoin là một giao thức mạng tiến bộ được sang lập bởi bí danh Satoshi Nakamoto cho phép giá trị tiền chuyển giao qua một kênh giao tiếp.

Xem thêm