Thị trường

news image

Phân tích giá Ethereum: 28/6 – 4/7

05/07/2017

2119

Phân tích giá Ethereum: 28/6 – 4/7

Xem thêm
news image

Phân tích giá: BTC, ETH, LTC

29/06/2017

2485

Phân tích giá: BTC, ETH, LTC

Xem thêm
news image

Phân tích giá Ethereum: 21/6 – 28/6

29/06/2017

1283

Giá Ethereum đang được điều chỉnh trên một quy mô dài hạn. Đâu là đỉnh điểm của sự hồi phục?

Xem thêm
news image

Phân tích giá: ETH, BTC, LTC

22/06/2017

1111

Phân tích giá: ETH, BTC, LTC

Xem thêm
news image

Phân tích giá Ethereum: 14/6 đến 21/6

22/06/2017

2002

Phân tích giá Ethereum: 14/6 đến 21/6

Xem thêm
news image

Phân tích giá Ethereum: từ 8/6 đến 13/6

13/06/2017

1597

Giá Ethereum đã đạt đến tầm cao mới. Tin tức từ phía Singapore có thể là nguyên nhân. Ngân hàng trung ương Singapore, MAS, đã quyết định đưa Blockchain vào ứng dụng để token hóa tiền tệ quốc gia.

Xem thêm
news image

Phân tích giá USDT, BTC, ETH, LTC

01/06/2017

1324

Phân tích giá USDT, BTC, ETH, LTC ngày 01/06/2017

Xem thêm
news image

Phân tích giá: USDT, BTC, ETH, LTC

26/05/2017

2472

Phân tích giá ngày 26/05/2017

Xem thêm
news image

Phân tích giá: BTC, ETH, LTC, XMR

11/05/2017

1891

Xu hướng tăng của cặp BTC / USD, được hình thành hồi năm 2015, vẫn đang tiếp tục

Xem thêm