news image

Bạn có thể mua gì với Bitcoin?

02/05/2017

6455

Bitcoin là mọt loại tiền kĩ thuật số, vậy tiền bitcoin dùng để mua gì?

Xem thêm
news image

Làm sao để trữ Bitcoin?

02/05/2017

8500

Ví điện tử Bitcoin lưu trữ các khóa cá nhân là thứ bạn cần để truy cập vào địa chỉ bitcoin và tiêu dùng số tiền trong tài khoản.

Xem thêm
news image

Kiếm bitcoin miễn phí ở đâu?

02/05/2017

5438

Bạn có thể kiếm một ít bitcoin miễn phí ngay ở đây

Xem thêm
news image

Hợp đồng thông minh là gì?

02/05/2017

5290

Hợp đồng thông minh là gì? Hay smart contract là gì?

Xem thêm
news image

Blockchain là gì?

02/05/2017

3831

Công nghệ blockchain có phải là một mạng Internet mới?

Xem thêm
news image

Làm sao để mua bitcoin?

01/05/2017

5786

Bạn có thể mua bitcoins bằng cách trao đổi, hoặc trực tiếp từ người khác thông qua thị trường.

Xem thêm
news image

Ethereum là gì?

01/05/2017

2565

Hãy cùng tìm hiểu về ethereum để hiểu thêm về công nghệ này.

Xem thêm
news image

Bitcoin là gì?

30/04/2017

5673

Bitcoin là một giao thức mạng tiến bộ được sang lập bởi bí danh Satoshi Nakamoto cho phép giá trị tiền chuyển giao qua một kênh giao tiếp.

Xem thêm