Zilliqa

news image

Zilliqa là gì?

20/05/2018

750

Zilliqa là blockchain công cộng đầu tiên được thiết kế để thực hiện sharding, cho phép mở rộng tuyến tính khi blockchain phát triển về kích thước.

Xem thêm