ZenCash

news image

ZenCash là gì?

06/05/2018

2033

Nhóm nghiên cứu đằng sau ZenCash có một tầm nhìn rõ ràng: tạo ra một nền tảng riêng tư công khai và có thể mở rộng được xây dựng trên công nghệ blockchain.

Xem thêm