Vechain

news image

Vechain là gì?

15/04/2018

572

VeChain là một nền tảng blockchain tăng cường các quá trình liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng.

Xem thêm