POA

news image

POA Network là gì?

29/04/2018

2105

POA Network là một sidechain Ethereum mở với cơ chế đồng thuận Proof of Authority.

Xem thêm